Keuringen

LK Elektra is NEN 3140 gecertificeerd en mag volgens het Arbobesluit daarmee elektrisch gereedschap keuren.

In het kader van de ARBO wet is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Ook op elektrotechnisch gebied is het belangrijk dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig gebruikt kunnen worden. Naast het in orde hebben van de apparatuur is het ook van belang dat werknemers getraind zijn in het gebruik van de apparatuur en dat de werknemers op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

Contact opnemen

Keuringen: eisen NEN 3140-certificering

De eisen met betrekking tot deze elektrotechnische veiligheid staan uitgewerkt in de norm NEN 3140. De NEN 3140 bestaat uit drie onderwerpen:

  • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn
  • Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn
  • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid

Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.

LK Elektra is in staat om deze keuringen voor u uit te voeren. Heeft u interesse, of wilt u meer weten over de NEN 3140? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Bent u op zoek naar een bedrijf dat vakkundig keuringen kan uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Mail ons Bel ons